විශේෂාංග

නිෂ්පාදන

පිළිබඳඑක්සත් ජනපදය

මයිකන් විසින් සම්මත ඇසුරුම් පමණක් නොව අත්යවශ්ය තෙල්, සුවඳ, සම රැකවරණය සහ වේශ නිරූපණය සඳහා අභිමතකරණය කළ ඇසුරුම් ද ඉදිරිපත් කරයි.

මයිකන් යනු රූපලාවණ්‍ය වෙළඳ නාම සහ සමාගම් සඳහා විවිධ සහ වැඩ කළ හැකි ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් සපයන නිෂ්පාදකයෙකි. වීදුරු බෝතල් සඳහා නිෂ්පාදකයෙකුගෙන් 2006 දී ආරම්භ වූ එය චීනයේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කාර්යාල සහ නිෂ්පාදන පහසුකම් ඇත. මයිකන් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන අතර තබා ඇති අරමුණු සඳහා උත්සාහයන් දරයි.